Leszczynki

Loading
loading..

   

Zespół Ludowy „Leszczynki” powstał w 1996 roku w Dobroszycach z inicjatywy p. Urszuli Maleszki, która jest kierownikiem i dobrym duchem zespołu. Jako główny cel swojej działalności zespół przyjął popularyzację piękna i bogactwa tradycji, obrzędów i kultury ludowej. Zespół propaguje kulturę i sztukę ludową koncertując nie tylko na terenie gminy Dobroszyce i powiatu Oleśnickiego (dożynki gminne i powiatowe, prezentacje kulturalne, biesiady i festyny), ale także biorąc udział w dolnośląskich konkursach i przeglądach folklorystycznych, których jest wielokrotnym laureatem (Mietków, Sobótka, Dzierżoniów, Oleśnica, Cieszków) .

„Leszczynki” uczestniczą w prestiżowych koncertach o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. W 2009 r. koncertowały podczas „XII Zjazdu Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich” w Warszawie, wielokrotnie brały udział w obchodach Dożynek Prezydenckich w Spale. W kwietniu 2004 r. brały udział w koncercie „Wielkanocna baba” w Warszawie, a w grudniu 2005 r. reprezentowały województwo dolnośląskie podczas spotkania „Stoły wigilijne” w Wilanowie. W sierpniu 2010 r. zespół brał udział w XIV Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze, w listopadzie 2010 r. śpiewał w finałowym koncercie III Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.

Największe sukcesy zespołu to IV miejsce dla pani Urszuli Maleszki oraz zespołu podczas „Ogólnopolskiego wyboru gospodyni 2002” w Racławicach, I miejsce podczas „Darcia pierza” w 2000 r. w Wołowie, II miejsce w konkursie „Piosenka wielkanocna o jajach” organizowanym przez Polskie Radio Wrocław-audycja „Kultura przy gościńcu”, II miejsce i tytuł „Srebrnej Bułki Targowej” podczas XIV Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze w 2010 r. Zespół Leszczynki jako pierwszy amatorski zespół ludowy na Dolnym Śląsku wydał swoje piosenki na płycie, z inicjatywy Polskiego Radia Wrocław. Panie z zespołu ludowego „Leszczynki” tworzą również Koło Gospodyń Wiejskich Dobroszyce.

Propagując twórczość i obrzędy ludowe organizują m.in. wspaniałe stoły wigilijne i wielkanocne, tworzą wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, które niejednokrotnie nagradzane były podczas przeglądów ludowych. W 2003 r. panie z zespołu zorganizowały w Dobroszycach bardzo uroczyste obchody 140-lecia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Zespół koncertował również na Ukrainie, w Niemczech oraz na Litwie, we Włoszech (Rzym) i Austrii (Wiedeń).

Kierownik zespołu: Urszula Maleszka, 517-596-877

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background