• Imprezy kulturalne dla każdego

  Szeroki wachlarz imprez kulturalnych
  Więcej

 • Atrakcyjne zajęcia stałe

  Szeroki wachlarz stałych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Więcej

 • Emocjonujące imprezy sportowe

  Emocjonujące imprezy sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych
  Wiecej

 • Kino

  Darmowe projekcje filmów dla najmłodszych i dorosłych kinomanów
  Więcej

 • Promocja szeroko pojętego czytelnictwa

  Zaangażowanie w promocję literatury polskiej i zagranicznej
  Więcej

Rozwój kulturalny

Organizowanie Twojego czasu

Kreatywność

Krzewienie czytelnictwa

Aktualności

Najnowsze wieści z GCK

RODZINNE WARSZTATY W BARTKOWIE – PROJEKT BLISKO

CELEM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ JEST WZMOCNIENIE ROLI BIBLIOTEK JAKO „TRZECIEGO MIEJSCA” JEDNOCZĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DZIAŁANIAMI KULTURALNYMI.Zadanie zakłada przeprowadzenie szeregu działań animacyjnych mających na celu stworzenie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszycach miejsca spotkań dla mieszkańców. Chcemy działając wokół książki pokazać mieszkańcom, że biblioteka to miejsce przyjazne, otwarte, do

Maj 06, 2022 Admin

"Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie"

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background