Monthly Archives: Maj 2020

Loading
loading..

Konkurs grantowy „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE”. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz – Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków.
Ze względu na wyjątkową sytuację w 2020 r. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa wspierać będzie tylko projekty skoncentrowane na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.
Walka z epidemią to działania takie jak np.: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych
w produkty żywnościowe itp.
Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów,
np.: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Obejmować może bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np.: poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Dla osób zainteresowanych odbędą się szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Terminy szkoleń zostaną podane już wkrótce.

Wnioski będzie można składać w generatorze od 18 maja do 21 czerwca 2020 r.

na stronie:   www.system.dzialajlokalnie.pl.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa przeznaczyła na konkurs grantowy kwotę: 24 000,00 zł
(pula środków może ulec zmianie).
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść: 2 400,00 zł.”
Dzialaj lokalnie
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background