Monthly Archives: czerwiec 2022

Loading
loading..

Warsztaty z cyklu Hurra książka! – projekt BLISKO

Warsztaty z cyklu „Hurra książka” są częścią projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Inicjatywa kulturalna – projekt BLISKO

Pomysł dofinansowany w ramach konkursu „Obudź Gminę Dobroszyce” realizowanego z projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

KGW CZERWONE KORALE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE OD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Z radością informujemy, że nasze KGW podpisało w dniu 20 maja 2022 r. z Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa umowę na realizację projektu pt.: Kulinarne dziedzictwo mieszkańców Gminy Dobroszyce – odkrywamy, poznajemy, smakujemy”.

Zakres niniejszego projektu zakłada zakup nowego wyposażenia kulinarnego dla naszego KGW, celem kultywowania i zachowania lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów. W ramach naszego projektu zrealizujemy również dwie duże imprezy: „Smaki dzieciństwa naszych babć i dziadków” – rodzinne warsztaty kulinarne dla najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Dobroszyce i ich rodziców oraz festyn „Smaki Gminy Dobroszyce”.

Wartość całkowita grantu: 19 768,94

Wartość dofinansowania: 19 555,00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość – projekt grantowy.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNA LAMPARSKĄ

Spotkanie autorskie z cyklu „Kawiarenka sąsiedzka” realizowane jest w ramach projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego w ramach programu „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. ze środków Narodowe Centrum Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

WYNIKI NABORU – PROJEKT BLISKO

Z przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu „Obudź Gminę Dobroszyce” Komisja w składzie Joanna Jaros, Katarzyna Koreń, Adam Dudek oraz wszyscy Wnioskodawcy w wyniku głosowania dokonali wyboru trzech projektów rekomendowanych do dofinansowania!

  1. Anna Mikuła, Śladami legend przez Gminę Dobroszyce w kwocie 6 tys. zł
  2. Agnieszka Rusiecka, Natura? Coś pięknego! w kwocie 6 tys. zł
  3. Barbara Gugulska, Najpierw szycie, potem czytanie – takie mam wyzwanie! w kwocie 6 tys. zł

Wyniki naboru

Nabór pomysłów „Obudź Gminę Dobroszyce” realizowany jest w ramach projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, w ramach Kierunku interwencji 4.1. „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background