Monthly Archives: lipiec 2022

Loading
loading..

WARSZTATY DLA DZIECI O BEZPIECZEŃSTWIE

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Spotkanie z polarnikiem i psim zaprzęgiem

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Projekty

Zakup nowości czytelniczych

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.385 zł na realizację zadania w ramach

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek  w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” .

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dobroszycki poczytajnik

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego w ramach kierunku 4.1 „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w ramach Kierunku interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Zakup strojów dla zespołu ludowego Sąsiadeczki

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko otrzymało dofinansowanie w wysokości 44 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup strojów dla zespołu ludowego Sąsiadeczki” w ramach programu EtnoPolska 2021 realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021”

Projekt cyfryzacji GCK

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

loga

Inicjatywa kulturalna – projekt BLISKO

Pomysł „Śladami legend przez Gminę Dobroszyce” dofinansowany w ramach konkursu „Obudź Gminę Dobroszyce” realizowanego z projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background