Author Archives: GCK

Loading
loading..

Inicjatywa kulturalna – projekt BLISKO

Pomysł „Śladami legend przez Gminę Dobroszyce” dofinansowany w ramach konkursu „Obudź Gminę Dobroszyce” realizowanego z projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Inicjatywa kulturalna – projekt BLISKO

Pomysł „Natura? Coś pięknego!” dofinansowany w ramach konkursu „Obudź Gminę Dobroszyce” realizowanego z projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W PRACACH NAD NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOBRA WIDAWA

Plakat ma charakter informacyjny i dotyczy prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027. Chcemy zaangażować w jej tworzenie jak największą liczbę mieszkańców. 


Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia chętnych do grup fokusowych. Zapraszamy:

  • przedstawicieli lokalnych producentów i usługodawców
  • osoby młode do 25 roku życia
  • seniorów
  • rolników i ich domowników.

Następnie odbywać się będą tematyczne zespoły robocze: Aktywna społeczność, Przedsiębiorczość, Turystyka, w których szczególnie miło będą widziane osoby mające doświadczenie w tworzeniu strategii i współpracy z LGD.

Zachęcamy także wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety dostępnej na naszej stronie internetowej www.dobrawidawa.pl – mówi Agnieszka Kasina, Prezes Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.

WARSZTATY ROLKOWE 23.08.2022

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Warsztaty dla dzieci – projekt BLISKO

Rodzinne warsztaty „Roślinne kilimy” są częścią projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

LALKOWY SPEKTAKL EKOLOGICZNY DLA DZIECI 11.08.2022

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background