Kategoria wpisów: Aktualności

Loading
loading..

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPODLEGŁOŚĆ – WOLNA POLSKA”

W holu Gminnego Centrum Kultury możecie oglądać wystawę prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Niepodległość – wolna Polska”.
Laureatami konkursu w trzech kategoriach wiekowych zostali:
kategoria I (przedszkole i klasy 0)
1 miejsce MUCHOMORKI z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
1 miejsce Gabriela Surma
2 miejsce Franciszek Wołoch
2 miejsce Kasia Rusiecka
3 miejsce SŁONIKI z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
3 miejsce MOTYLKI z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
➡ wyróżnienie Michał Łuczak
➡wyróżnienie Aleksandra Jurasz
➡wyróżnienie Lena Wołoch
➡ wyróżnienie Emilia Hofka

kategoria II (uczniowie klas I-III)
1 miejsce Basia Rusiecka
1 miejsce Ania Rusiecka
2 miejsce Natalia Wołoch
3 miejsce Filip Wołoch
3 miejsce Klasa 2c ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach
➡ wyróżnienie Kacper Hofka
➡ wyróżnienie Wojtek Wiertlewski
➡ wyróżnienie Jan Czerhoniak
➡ wyróżnienie Lena Łuczkowska
➡️ wyróżnienie Szymon Budziński

kategoria III (uczniowie klas IV-VIII)
1 miejsce Aleksandra Osik
2 miejsce Gracjan Orlak
3 miejsce Bartłomiej Bral
➡ wyróżnienie Antoni Jurkiewicz
➡wyróżnienie Wiktoria Zalewska


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. O terminie odbioru nagród oraz dyplomów będzie informować indywidualnie. 

6. Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy Wystawców do udziału w 6. Dobroszyckim Jarmarku Dobroszyckim.  Aby wynająć domek należy dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty do biura GCK osobiście lub mailowo.

Dokumenty do pobrania:

 

RODZINNE WARSZTATY W BIAŁYM BŁOCIE – PROJEKT BLISKO
CELEM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ JEST WZMOCNIENIE ROLI BIBLIOTEK JAKO „TRZECIEGO MIEJSCA” JEDNOCZĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DZIAŁANIAMI KULTURALNYMI.
Zadanie zakłada przeprowadzenie szeregu działań animacyjnych mających na celu stworzenie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszycach miejsca spotkań dla mieszkańców. Chcemy działając wokół książki pokazać mieszkańcom, że biblioteka to miejsce przyjazne, otwarte, do którego można przyjść nie tylko, aby wypożyczyć książkę, ale też podyskutować, spotkać się, porozmawiać o interesujących rzeczach i rozwijać swoje pasje. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na czytelnicze i kulturalne potrzeby mieszkańców przeprowadzimy szeroką diagnozę metodami animacyjnymi, która pozwoli na odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. Przeprowadzimy cykle warsztatów rodzinnych na świetlicach wiejskich oraz wspólnie skonstruujemy wspólnie – Dobroszycki Poczytajnik, który stanie w holu.
W drugim roku trwania projektu przeprowadzimy cykle warsztatów dla dzieci i dorosłych inspirowane książką, lnem i drewnem, które nawiązują do historii miejscowych zakładów pracy. Zorganizujemy również Kawiarenkę Sąsiedzką, gdzie odbywać się będą spotkania autorskie z pisarzami zajmującymi się Dolnym Śląskiem. Umożliwimy także mieszkańcom realizację własnych inicjatyw. Podsumowaniem projektu będzie „Bookowisko” – piknik z książką w tle pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Zadanie polega również na podnoszeniu kompetencji pracowników biblioteki oraz partnerów przez organizację dedykowanych szkoleń.
Partnerami projektu są Urząd Gminy Dobroszyce oraz Fundacja Ważka.

RODZINNE WARSZTATY W ŁUCZYNIE – PROJEKT BLISKOCELEM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ JEST WZMOCNIENIE ROLI BIBLIOTEK JAKO „TRZECIEGO MIEJSCA” JEDNOCZĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DZIAŁANIAMI KULTURALNYMI.
Zadanie zakłada przeprowadzenie szeregu działań animacyjnych mających na celu stworzenie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszycach miejsca spotkań dla mieszkańców. Chcemy działając wokół książki pokazać mieszkańcom, że biblioteka to miejsce przyjazne, otwarte, do którego można przyjść nie tylko, aby wypożyczyć książkę, ale też podyskutować, spotkać się, porozmawiać o interesujących rzeczach i rozwijać swoje pasje. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na czytelnicze i kulturalne potrzeby mieszkańców przeprowadzimy szeroką diagnozę metodami animacyjnymi, która pozwoli na odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. Przeprowadzimy cykle warsztatów rodzinnych na świetlicach wiejskich oraz wspólnie skonstruujemy wspólnie – Dobroszycki Poczytajnik, który stanie w holu.
W drugim roku trwania projektu przeprowadzimy cykle warsztatów dla dzieci i dorosłych inspirowane książką, lnem i drewnem, które nawiązują do historii miejscowych zakładów pracy. Zorganizujemy również Kawiarenkę Sąsiedzką, gdzie odbywać się będą spotkania autorskie z pisarzami zajmującymi się Dolnym Śląskiem. Umożliwimy także mieszkańcom realizację własnych inicjatyw. Podsumowaniem projektu będzie „Bookowisko” – piknik z książką w tle pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Zadanie polega również na podnoszeniu kompetencji pracowników biblioteki oraz partnerów przez organizację dedykowanych szkoleń.
Partnerami projektu są Urząd Gminy Dobroszyce oraz Fundacja Ważka.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background