Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”

Loading
loading..
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background