KGW CZERWONE KORALE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE OD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Loading
loading..

KGW CZERWONE KORALE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE OD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

9 czerwca, 2022
GCK
No Comments

Z radością informujemy, że nasze KGW podpisało w dniu 20 maja 2022 r. z Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa umowę na realizację projektu pt.: Kulinarne dziedzictwo mieszkańców Gminy Dobroszyce – odkrywamy, poznajemy, smakujemy”.

Zakres niniejszego projektu zakłada zakup nowego wyposażenia kulinarnego dla naszego KGW, celem kultywowania i zachowania lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów. W ramach naszego projektu zrealizujemy również dwie duże imprezy: „Smaki dzieciństwa naszych babć i dziadków” – rodzinne warsztaty kulinarne dla najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Dobroszyce i ich rodziców oraz festyn „Smaki Gminy Dobroszyce”.

Wartość całkowita grantu: 19 768,94

Wartość dofinansowania: 19 555,00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość – projekt grantowy.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background