Konkurs plastyczny „WIELKANOCNA PISANKA”

Loading
loading..

Konkurs plastyczny „WIELKANOCNA PISANKA”

18 marca, 2015
GCK
No Comments

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„WIELKANOCNA PISANKA”

 

 

CELE KONKURSU:

 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych;
 • przedstawienie różnych technik plastycznych;
 • prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w tej dziedzinie.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 • kategoria I – przedszkole i uczniowie klas I-III
 • kategoria II – uczniowie klas IV – VI
 • kategoria III – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimazjalnych

 

WARUNKI KONKURSU:

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Dobroszyce;
 • wykonanie formy przestrzennej na jajkach styropianowych, z masy solnej lub papierowej, drutu, sznurka itp.;
 • praca nie może być wykonana na bazie naturalnego, ugotowanego jajka bądź wydmuszki.
 • wielkość prac oraz technika jest dowolna;
 • prace powinny być wykonane samodzielnie;
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę;
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko wykonawcy, wiek/ klasa, adres szkoły, kategoria wiekowa, nr tel. kontaktowego;
 • praca wykonana przez więcej niż jedną osobę otrzymuje tylko jedną nagrodę.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobroszycach do dnia 31.03.2015 r.

 

OCENA PRAC:

Jury dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych kategorii wiekowych uczestników. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej gckdobroszyce.pl oraz facebook.com/GCKDobroszyce, a laureaci poinformowani o terminie wręczenia nagród telefonicznie (wręczenie nagród nastąpi nie później niż 10.04.2015)

 

UWAGI:

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 

DANE KONTAKTOWE:

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko

Parkowa 14

56-410 Dobroszyce

Tel. 71 314 12 89

e-mail:gck.dobroszyce@poczta.onet.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background