PROJEKT CYFRYZACJI GOK

Loading
loading..

PROJEKT CYFRYZACJI GOK

17 marca, 2021
GCK
No Comments
Fundacja Asuncion Morera realizuje projekt nr POPC.03.02.00-00-0 325/19 pod nazwą:
„CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – wrocławski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków UE.
Projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego polega na trzech głównych działaniach:
  • podniesienie kompetencji pracowników GOK
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
  • wyposażenie w sprzęt
I etap Projektu to grupowa nauka zagadnień z min. 2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych – szkolenia grupowe dla pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
II etap Projektu to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenera i przeszkolonych pracowników instytucji kultury.
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz warunki szkoleń przystosowane są do uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
E-mail: projekty@morera.pl
Tel.: 177 173 852
www.morera.pl

Grafika promocyjna - pionowa (wrocławski) - ogólna

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background