WARSZTATY ROLKOWE 23.08.2022

Loading
loading..

WARSZTATY ROLKOWE 23.08.2022

11 sierpnia, 2022
GCK
No Comments

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background