Warsztaty teatralne z Anią Rakowską

Loading
loading..

Warsztaty teatralne z Anią Rakowską

5 października, 2022
GCK
No Comments

Zapraszamy dzieci w wieku 8+, młodzież i dorosłych na dwumiesięczne warsztaty teatralne z Anną Rakowską☺️.

Zajęcia odbywać się będą w środy i czwartki co drugi tydzień, w dwóch grupach: 16.00-18.00-dzieci i młodzież oraz 18.00-20.00-dorośli.W ostatnim etapie zajęć obie grupy pracować będą wspólnie, a warsztaty zakończą się pokazem spektaklu. 🎭

🔹Udział w zajęciach jest bezpłatny!!!

🔹Pierwsze zajęcia: 12.10.2022 r.

🔹Zapisy w biurze GCK lub tel. 71 3141289

„Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background