Wyniki diagnozy – projekt BLISKO

Loading
loading..

Wyniki diagnozy – projekt BLISKO

30 listopada, 2021
GCK
No Comments

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Badania zasobów i potencjałów kulturowych mieszkańców Gminy Dobroszyce prowadzonych w ramach projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, w ramach Kierunku interwencji 4.1. „BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”.

Plik do pobrania: Diagnoza

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background